گارانتی نیکاسا

شرکت نیکاسا نماینده Brother در ایران، خدمات پس از فروش دستگاه های پرینتر، چندکاره و فکس های Brother را به مشتریان گرامی ارائه می دهد.

شرایط گارانتی:

  • تمام دستگاه های پرینتر، چندکاره و فکس Brother از تاریخ خرید به مدت یک سال دارای گارانتی می باشند. لطفاً در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه در این مدت کوشا باشید. 
  • ارائه کارت گارانتی هنگام مراجعه به تعمیرگاه مجاز الزامی است.
  • لوازم مصرفی (از جمله هد و کارتریج) مشمول گارانتی نیست.
  • اگر کارت گارانتی مهر، امضا،‌ شماره سریال و تاریخ فروشگاه را نداشته باشد فاقد اعتبار است. 

موارد ابطال ضمانت نامه:

 

  • چنانچه دستگاه در اثر ضربه، زمین خوردگی، آتش سوزی و آب دیدگی و نظایر آن آسیب دیده باشد.
  • در صورت بروز نوسانات شدید برق که به قسمت های مختلف دستگاه (از جمله مدار های الکتریکی)‌ آسیب وارد آید.
  • چنانچه توسط افراد غیر مسئول و غیر مجاز تعمیر و حتی باز شود.
  • در صورتی که از مواد مصرفی متفرقه یا شارژ شده استفاده شود.
  • پایان عمر طبیعی قطعات شامل گارانتی نخواهد بود.