گارانتی ترناسیستم

7 روز گارانتی رضایت :

با هدف ایجاد آسودگی در مشتریان تُرناسیستم در هنگام خرید ، ما همه محصولات مان را با 7 روز گارانتی رضایت عرضه می کنیم .
گارانتی رضایت یعنی ، مشتری می تواند تا 7 روز پس از تاریخ صدور فاکتورفروش در صورتی که محصولی که خریداری کرده به هر دلیلی رضایت اش را جلب نمی نماید ، نسبت به عودت کالا به تُرنا سیستم اقدام و عین مبلغ فاکتور را بدون هیچ گونه کسوراتی دریافت نماید.

شرایط خروج کالا از گارانتی رضایت :

آسیب به بسته بندی و کارتن دستگاه (نوشتن آدرس یا مشخصات ، پارگی ، رطوبت و… )
فقدان کارتن دستگاه و فوم های داخلی
خط و خش و هرگونه آسیب فیزیکی و داخلی به دستگاه
کنده شدن برچسب نمایشگر و دیگر برچسب های دستگاه
مفقود شدن یا آسیب به متعلقات دستگاه ، همچون آداپتور ، کابل برق و…